program regionalny europa

środa, 03 lipiec 2013 00:00

Zasady przyjęcia

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ MEDYCZNĄ
PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM STACJONARNEGO

A. ZASADY OGÓLNE

I. Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

II. Zasady pomocne w osiąganiu celu opieki paliatywnej:

1. Służenie najlepszym interesom chorego.
2. Szacunek dla życia, godności i autonomii człowieka.
3. Akceptacja nieuchronności śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.
4. Niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużenia życia.
5. Niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia.

III. Zadania opieki paliatywnej:

1. Leczenie dotkliwych objawów choroby.
2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe.
3. Wsparcie rodziny w żałobie.
4. Działanie zespołowe.

IV. Warunki konieczne do prowadzenia opieki paliatywnej w Hospicjum Stacjonarnym:

1. Zdiagnozowana choroba nowotworowa. Aktualna dokumentacja medyczna, wypis ze szpitala, wyniki badań.
2. Choroba przewlekła w fazie terminalnej, według poniższego wykazu:
1) jako następstwo chorób zapalnych OUN,
2) wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności(HIV),
3) układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ nerwowy,
4) kardiomiopatie,
5) niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
6) owrzodzenia odleżynowe.
3. Leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
4. Posiadanie skierowania do Hospicjum Stacjonarnego od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.
5. Chory lub (w przypadku niezdolności chorego go wyrażania swojej woli) opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym, wyraża zgodę na przebywanie w Hospicjum Stacjonarnym.

B. WYMAGANE DOKUMENTY

Przyjęcie pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego związane jest z koniecznością posiadania przez niego następujących dokumentów:

1) historii choroby potwierdzającej proces nowotworowy i zakończone leczenie przyczynowe,
2) aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
3) dowodu osobistego.

C. ZASADY KWALIFIKACJI DO HOSPICJUM STACJONARNEGO

1. Decyzję o przyjęciu bądź o odmowie przyjęcia pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego podejmuje Kierownik do spraw medycznych Hospicjum w porozumieniu z Pielęgniarką oddziałową, a w razie jego nieobecności – lekarz zastępujący Kierownika.

2. Do objęcia opieką stacjonarną kwalifikuje się:

1) pacjent z chorobą nowotworową po ukończonym leczeniu przyczynowym, z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych,
2) pacjent z chorobą nowotworową w celu kontroli podawania leków – edukacja dotyczy zarówno pacjenta, jak i opiekujących się chorym,
3) pacjent onkologiczny, u którego konieczne są zabiegi niemożliwe do wykonania w warunkach domowych, np. nakłucia opłucnej, jamy brzusznej i rehabilitacja,
4) pacjent onkologiczny, któremu należy podać leki w warunkach hospitalizacji, np. specjalistyczne leki drogą dożylną,
5) pacjent nowotworowy przyjęty celem odciążenia rodziny,
6) pacjent nowotworowy ze złych warunków socjalnych,
7) pacjent z chorobą, będącą następstwem chorób zapalnych OUN,
8) pacjent z chorobą wywołaną przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
9) pacjent z układowym zanikiem pierwotnym, zajmującym ośrodkowy układ nerwowy,
10) pacjent z chorobą z grupy kardiomiopatii,
11) pacjent z niewydolnością oddechową niesklasyfikowaną gdzie indziej,
12) pacjent z owrzodzeniami odleżynowymi.

3. Jeżeli pacjent spełnia kryteria kwalifikacyjne, wymienione w ust. 2, a jego stan zdrowia wymaga objęcia całodobową opieką hospicyjną, wówczas Kierownik do spraw medycznych Hospicjum:

1) podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego - jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym jest wolne miejsce,
2) wpisuje pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia - jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym brak wolnych miejsc. Do czasu zwolnienia się miejsca, pacjent może być przyjęty pod opiekę Hospicjum Domowego.

4. W miarę zwalniania się miejsc w Hospicjum Stacjonarnym, Kierownik do spraw medycznych Hospicjum analizuje stan zdrowia wszystkich osób umieszczonych na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia i zależnie od wyników tej analizy wskazuje osobę, która w pierwszej kolejności wymaga objęcia opieką w Hospicjum Stacjonarnym.

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny PLN):

49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
Przelewy zagraniczne
SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290

SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
 

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664

Top