program regionalny europa

środa, 03 lipiec 2013 00:01

Zasady przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ MEDYCZNĄ

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM DOMOWEGO

A. ZASADY OGÓLNE

 

I. Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

II. Zasady pomocne w osiąganiu celu opieki paliatywnej:

1. Służenie najlepszym interesom chorego.
2. Szacunek dla życia, godności i autonomii człowieka.
3. Akceptacja nieuchronności śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.
4. Niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużenia życia.
5. Niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia.

III. Zadania opieki paliatywnej

1. Leczenie dotkliwych objawów choroby.
2. Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe.
3. Wsparcie rodziny w żałobie.
4. Działanie zespołowe.

IV. Warunki konieczne do prowadzenia opieki paliatywnej w domu:

1. Choroba jest nieuleczalna, nieuchronnie prowadzi do śmierci.
2. Leczenie specjalistyczne mające na celu wyleczenie choroby zostało zakończone.
3. Chory pragnie być w domu.
4. Rodzina chce, aby chory był w domu.

B. WARUNKI SPRAWOWANIA OPIEKI PALIATYWNEJ PRZEZ HOSPICYJNY ZESPÓŁ MEDYCZNY

1. Zespół domowej opieki paliatywnej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

2. Osoba zgłaszająca chorego do hospicjum przedstawia:

1) skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala,
2) karty informacyjne,
3) dowód osobisty, dowód ubezpieczania chorego.

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty. Chory wyraża zgodę na objęcie opieką przez hospicjum domowe. Wzór stosownego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu. Jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody, zgody tej udzieli opiekun prawny lub rodzina. Personel pielęgniarski nie świadczy tzw. opieki wyręczającej.

4. Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wizyty te mogą być częstsze.

5. Wizyty lekarskie odbywają się najmniej 2 razy w miesiącu.

6. Chorym umożliwia się bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej.

7. Chory lub opiekun informuje hospicjum o każdym przyjęciu i wypisie chorego ze szpitala.

C. KRYTERIA PRZYJĘCIA DO HOSPICJUM DOMOWEGO

1. Choroba nieuleczalna – faza terminalna.

2. Chory mieszka w rejonie działalności Hospicjum Domowego.

3. Chory ma przynajmniej jednego stałego opiekuna, który chce sprawować nad nim opiekę, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b.

4. Kiedy:

a) opiekunowie nie są w stanie zapewnić właściwej opieki medycznej lub

b) nie ma opiekuna.

D. WARIANTY DECYZJI LEKARZA W ZALEZNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ OBIEKTYWNYCH

1. Chory spełnia wszystkie warunki – następuje decyzja o przyjęciu go do Hospicjum Domowego.

2. Choroba nie ma charakteru postępującego lub trudno określić czy chory znajduje się w fazie terminalnej – możliwe przyjecie na krótki okres czasu (np. 2 miesiące). Po upływie tego okresu następuje ponowna ocena stanu zdrowia chorego i potrzeb chorego.

3. Jeśli chory nie spełnia kryteriów przyjęcia, zostaje poinformowany o innych placówkach i możliwościach sprawowania opieki nad nim, takich jak:

1) zespół opieki długoterminowej,
2) szpital,
3) lekarz rodzinny.

4. W celu określenia stanu zdrowia chorego i spełniania warunków do przyjęcia do Hospicjum Domowego może mieć miejsce jednorazowa wizyta lekarska i pielęgniarska o charakterze konsultacji.

5. Chory wypisany ze względu na remisję choroby lub wskutek jego decyzji lub decyzji jego rodziny, może być ponownie objęty opieką Hospicjum Domowego. W takiej sytuacji jest ponawiana procedura, o której mowa w rozdziale B ust. 3.

E. KRYTERIA WYPISYWANIA CHORYCH

1. Poprawa lub stabilizacja stanu zdrowia. Remisja w chorobie nowotworowej. Chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej.

2. Zmiana miejsca zamieszkania poza rejon działania Hospicjum Domowego.

3. Chory zmienia decyzję co do zgody na postępowanie zaproponowane przez zespół medyczny Hospicjum, zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego dokumentu. Zmiana decyzji chorego wyrażana jest na piśmie lub w ustnym oświadczeniu, z czego zespół medyczny sporządza notatkę służbową.

4. Chory jest niezadowolony z opieki zespołu medycznego Hospicjum. (Hospicjum, pomimo wysiłków, nie może spełnić jego oczekiwań).

 

 

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top