Wydrukuj tę stronę
środa, 03 lipiec 2013 00:36

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przy Kupcu Gorzowskim 18-19.06.2011

Opublikowane przez

S P R A W O Z D A N I E

ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Hospicjum Św. Kamila w dniach 18 i 19 czerwca 2011 roku na terenie „Kupca Gorzowskiego” w Gorzowie Wielkopolskim.

 

1. W sobotę oraz niedzielę, to jest 18 i 19 czerwca 2011 roku, podczas plenerowej imprezy prozdrowotnej pt.: „Dbajmy o zdrowie”, Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Stowarzyszeniem, przeprowadziło zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich na terenie Kupca Gorzowskiego przy ul. Witosa 50 w Gorzowie Wlkp. Pozwolenie na zbiórkę wydał decyzją administracyjną z dnia 6 czerwca 2011 roku, znak: WSO II-5022-10/11, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zbiórkę przeprowadziło łącznie 10 wolontariuszy i pracowników.

 

2. Przeprowadzona kwesta, która trwała od godz. 10.00 do godz. 16.00, przyniosła Stowarzyszeniu dochód w wysokości 1.085,56 zł (tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). Nie było ofiar w naturze. Zebrane środki w całości przeznaczone zostały na działalność statutową Stowarzyszenia, to jest na pokrycie kosztów dotyczących działań związanych z opieką paliatywno-hospicyjną na rzez osób chorych na choroby nowotworowe w Hospicjum Świętego Kamila, w tym głownie na leki.

 

3. Na przeprowadzenie zbiórki Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 457,96 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), w tym na:

1) materiały na słup ogłoszeniowy – 331,87 zł,

2) transport materiałów i potrzebnego sprzętu – 80,00 zł,

3) inne drobne materiały – 46,09 zł,

 

 

Tadeusz IżykowskiPrzewodniczący Zarządu

Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila