Wydrukuj tę stronę
środa, 03 lipiec 2013 21:03

Regulamin wolontariatu

REGULAMIN WOLONTARIATU

HOSPICJUM ŚW. KAMILA w GORZOWIE WLKP.

 

 

1. Wolontariusz pracuje charytatywnie, tzn. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, nie bierze opłat od chorych i ich rodzin.

2. Wolontariusz wykonujący czynności przy pacjencie musi być osobą pełnoletnią.

3. Osoby niepełnoletnie (skończony 16 rok życia), które zostały włączone do grona wolontariatu muszą okazać odpowiednią Zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 42/2010 Dyrektora Hospicjum).

4. Wolontariusz nie może wykonywać zabiegów wymagających uprawnień lekarskich i pielęgniarskich.

5. Wolontariusz może wykonywać następujące czynności: rozmowa z chorym, dbanie o porządek w otoczeniu pacjenta, wspólna modlitwa, karmienie chorego, spacery oraz wszelkie czynności zlecone przez pracowników obsługi. Indywidualny zakres obowiązków ustalany jest z Koordynatorem Centrum Wolontariatu Hospicjum Św. Kamila.

6. Na terenie hospicjum obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

7. Wolontariusz wykonuje czynności na zlecenie i w porozumieniu z personelem dyżurującym.

8. Wolontariusza obowiązuje tajemnica służbowa.

9. Wolontariusz udziela informacji o stanie zdrowia i innych informacji dotyczących spraw pacjenta, wyłącznie upoważnionemu personelowi medycznemu Hospicjum oraz psychologowi Hospicjum.

10. Wolontariusz nie absorbuje chorego i jego rodziny swoimi osobistymi sprawami.

11. Wolontariusz wszelkie potrzeby chorego lub rodziny zgłasza personelowi medycznemu Hospicjum, psychologowi Hospicjum lub Zarządzającemu wolontariatem medycznym.

12. Wolontariusz bezpośrednio podlega Koordynatorowi Centrum Wolontariatu Hospicjum Św. Kamila lub Zarządzającym Wolontariatem medycznym/akcyjnym.

13. Wolontariusz ma obowiązek nosić identyfikator oraz zaznaczać swoją obecność w dzienniku wolontariuszy.

14. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania czynności zleconej przez przełożonego, w to miejsce otrzymuje inne zadanie.

15. Wolontariusz stara się uczestniczyć w zwoływanych spotkaniach wolontariuszy Hospicjum.