program regionalny europa

środa, 03 lipiec 2013 21:04

Prawa i obowiązki wolontariusza

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 42/2010
Dyrektora Hospicjum Św. Kamila
w Gorzowie Wlkp.

 

 

Zakres praw i obowiązków

Wolontariusza w Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim

 

Każdy wolontariusz świadczący pracę na rzecz Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwanego dalej: Hospicjum, ma szereg praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jak też związanych z wykonywaniem określonych czynności, specyficznych dla takiej placówki, jaką jest hospicjum. Zakres działania wolontariusza określa zakres działalności statutowej Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

I. Prawa Wolontariusza

 

1. Wolontariusz ma prawo do:

1) bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń,

2) odpowiednich środków ochrony indywidualnej, zależnej od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem,

3) informowania go o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami,

4) informowania go o zasadach ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w pkt 3,

4) pokrywania mu, na dotyczących pracowników zasadach, określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet,

5) zwolnienia korzystającego (tu: Hospicjum Św. Kamila) w całości lub w części z obowiązków wymienionych w pkt 4, przy czym zwolnienie to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,

6) ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW),

7) przedmiotowych szkoleń, uprawniających do wykonywania świadczeń specjalistycznych,

8) żądania potwierdzenia na piśmie treści porozumienia, podpisanego z Hospicjum, a także wydania pisemnego zaświadczenia o wykonaniu przez niego świadczeń, w tym o zakresie tych świadczeń,

9) pisemnej opinii o wykonywaniu świadczeń,

10) świadczenia pomocy na rzecz Hospicjum, z wyłączeniem działań z zakresu działalności gospodarczej,

11) do zawarcia porozumienia na piśmie według zasad określonych w ustawie.

2. Wolontariusz może:

1) być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),

2) korzystać z niektórych form rekreacyjno-rozrywkowych, przewidywanych w planie pracy dla pracowników Hospicjum (wyjazdy rekreacyjne, spotkania).

 

II. Obowiązki Wolontariusza.

 

Wszyscy wolontariusze wykonujący świadczenia na rzecz Hospicjum Św. Kamila są zobowiązani do posiadania stosownych kwalifikacji i spełniania odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń wymagań, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

1. Do obowiązków Wolontariusza medycznego należy:

1) wykonywanie czynności takich, jak rozmowa z chorym, dbanie o porządek w otoczeniu pacjenta, wspólna modlitwa, karmienie chorego, spacery z chorymi w obrębie placówki oraz wszelkie czynności zlecone przez pracowników obsługi,

2) zachowanie tajemnicy służbowej,

3) nie udzielanie żadnych merytorycznych informacji o pacjencie nikomu, poza personelem medycznym,

4) współpraca z lekarzami, pielęgniarkami oaz koordynatorem wolontariatu a także – w obszarze działań innych pracowników funkcyjnych – z kierownikami hospicyjnych działów,

5) noszenie ubrania ochronnego i identyfikatora ,

6) wypełnianie Karty Czasu Pracy Wolontariusza.

2. Do obowiązków Wolontariusza – opiekuna dzieci osieroconych należy:

1) przestrzeganie poufności informacji dotyczących dzieci,

2) sporządzanie raportu z przeprowadzonych zajęć,

3) zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu pracy,

4) osobiste wykonywanie zadań określonych przez koordynatora,

5) podmiotowe traktowanie dzieci, pozostających pod opieką wolontariusza,

6) współpraca z psychologiem i koordynatorem wolontariatu w zakresie między innymi przekazywania informacji zwrotnej o sytuacji na zajęciach z dziećmi,

7) współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu półkolonii i kolonii dla dzieci,

8) udział w spotkaniach organizacyjnych,

9) udział w szkoleniach przeznaczonych dla wolontariuszy,

10) wypełnianie Karty Czasu Pracy Wolontariusza.

3. Do obowiązków Wolontariusza gospodarczego należy:

1) sprzątanie wskazanych przez Koordynatora Wolontariatu rejonów, w tym mycie okien, podłóg, korytarzy, klatek schodowych, sanitariatów,

2) wykonywanie prac w ogrodzie, takich jak przycinanie krzewów, pielenie, grabienie, zbieranie i kompostowanie liści itp.,

3) pielęgnacja roślin doniczkowych,

4) naprawianie sprzętu hospicyjnego, przy czym, w przypadkach wymagających odpowiednich uprawnień – na podstawie tych uprawnień.

4. Do obowiązków Wolontariusza akcyjnego należy:

1) wykonywanie zadań określonych rodzajem akcji,

2) stosowanie się do regulaminów akcji lub poleceń i zasad określonych przez organizatora akcji.

 

Więcej w tej kategorii: « Ubezpieczenia Przepisy prawne »

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny PLN):

49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
Przelewy zagraniczne
SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290

SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
 

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664

Top