program regionalny europa

piątek, 24 luty 2012 01:00

Działalność lecznicza hospicjów zagrożona!!!

Opublikowane przez

ustawaNowa regulacja prawna w postaci ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej uniemożliwi po 1 lipca 2012 r. działalność wielu (spośród 150 stowarzyszeń i podmiotów kościelnych) prowadzenie hospicjów oraz placówek Caritasu (ok. 350), zajmujących się przewlekle chorymi i dziećmi niepełnosprawnymi a także takich organizacji jak „Lekarze Nadziei”. Aby tego uniknąć, potrzebna jest jak najszybsza nowelizacja trzech artykułów ustawy.

Są to:

1) Art. 2, ust 1. p. 8, który mówi o tym, że stowarzyszenia, fundacje i podmioty kościelne prowadzą działalność leczniczą w przedsiębiorstwach, zgodnie z przywołaną w ustawie definicją z Kodeksu Cywilnego Art. 551. Według definicji przedsiębiorstwo jest zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa powoduje, że stowarzyszenia, fundacje i kościelne osoby prawne nie będą mogły prowadzić działalności leczniczej w dotychczasowej formie – a więc jako działalności statutowej nieodpłatnej czy odpłatnej – a jedynie w formie działalności gospodarczej, czyli muszą ją wpisać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

 

2) Art. 16 ust. 1 ustawy, który mówi wyraźnie o tym, że działalność lecznicza przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, jakimi po 15 kwietnia 2011 roku stały się stowarzyszenia, fundacje i kościelne osoby prawne, w tym Caritas, w zakresie prowadzonej przez nie działalności leczniczej, jest działalnością gospodarczą, a tym samym nie dopuszcza innej formy działalności w ochronie i promocji zdrowia;

 

3) Art. 106 ust. 3, p. 1c, który obliguje stowarzyszenia, fundacje i kościelne osoby prawne, jako podmioty lecznicze, do podania w prowadzonej przez wojewodę księdze rejestrowej podmiotów leczniczych bliżej nieokreślonego numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej.

 

Propozycje zmian tych trzech artykułów ustawy zostały wypracowane przez Forum Hospicjów Polskich wraz z Duszpasterzem Forum Ks. Andrzejem Dziedziulem, dzięki współpracy z prawnikami dwóch kancelarii i biura:

  • Spółki Prawniczej r. pr. adw. prof. Hubert Izdebski I & Z Adw. Jerzy Kaczorek spółka cywilna, R. pr. Jan Zieliński z Warszawy oraz prawników Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Kancelarii Adwokackiej, Adw. Ignacy Chwesiuk z Lublina przy udziale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Biura Prawno-Legislacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z kierownikiem dr Ryszardem Tupinem a także przy współpracy prawników wspierających swoja wiedzą poszczególne hospicja.

Twórcy opinii prawnych udzielili pozwolenia na wszechstronne wykorzystanie ich głosu w dyskusjach.

W poniedziałek 20 lutego 2012 roku Forum Hospicjów Polskich przesłało propozycje zmian w ustawie, z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, do Ministra Zdrowia i do Rzecznika Praw Obywatelskich a także do wiadomości Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prośbę o poparcie starań o dokonanie zmian w ustawie do Zespołu ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej powołanego przez Ministra Zdrowia.

Jeżeli nowelizacja ustawy zostanie dokonana do 30 czerwca 2012 r. – hospicja będą mogły działać tak, jak działają dotychczas.

Jeżeli do zmian nie dojdzie, wtedy:

  • stowarzyszenia, fundacje i osoby kościelne będą zmuszone prowadzić działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej, czyli nie będą mogły przekazywać na opiekę hospicyjną świadczoną przez lekarzy i pielęgniarki środków z 1%, a otrzymane na nią darowizny księgowane jako przychody, będą musiały być opodatkowane;
  • stowarzyszenia i fundacje oraz kościelne osoby prawne będą nadal starały się pozyskać fundusze z 1%, aby dzięki niemu można było prowadzić działalność na rzecz chorych, ale tylko w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, edukacyjnej, opieki nad rodzinami i osobami osieroconymi, bez możliwości prowadzenia działalności leczniczej;
  • sparaliżowana zostanie działalność hospicjów i innych placówek pozarządowych, świadczących usługi lecznicze, wiele spośród 150 hospicjów zlikwiduje opiekę hospicyjną, zaprzestając bezpłatnej pomocy medycznej chorym w ostatnim okresie życia, a zwłaszcza nieubezpieczonym i bezdomnym, których liczba pod opieką hospicyjną z roku na rok wzrasta;
  • w Polsce zostanie w majestacie prawa uniemożliwiona wszelka działalność charytatywna i non-profit w opiece zdrowotnej, innymi słowy jest to likwidacja organizacji pozarządowych w dziedzinie prozdrowotnej;
  • spowoduje to także dalsze uprzedmiotowienie osób chorych i zupełne zepchniecie ich na margines życia społecznego!

 

Hospicja nie mogą prowadzić opieki hospicyjnej jako gospodarczej ponieważ:

1) opieka hospicyjna, która od 30 lat pozwala ofiarowywać wszechstronną pomoc osobom w ostatnim okresie życia według zasad określonych w idei hospicyjnej, jest opieką bezpłatną i obejmowani są nią wszyscy, którzy wymagają tej opieki: ci którzy mają ubezpieczenie zdrowotne i ci bez ubezpieczeń zdrowotnych – bezdomni i samotni, w liczbie zawsze większej niż wynika to z podpisanego kontraktu z NFZ. Między innymi dlatego potrzebne są dodatkowe środki finansowe, które hospicja otrzymują od ludzi dobrej woli i z odpisów podatkowych 1%;

 

2) jako organizacje pozarządowe, posiadające status organizacji pożytku publicznego, prowadzące dotychczas opiekę paliatywną i hospicyjną jako zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z póź. zm.), nie mogą prowadzić działalności gospodarczej jako działalności głównej. Oświadczenia o tym, że działalność gospodarcza ma bardzo niewielki wymiar składają członkowie zarządów organizacji pozarządowych posiadających status OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top