Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 05 marzec 2012 01:00

Goście z SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.

Opublikowane przez

 

W piątek, 2 marca 2012 r., Hospicjum gościło przedstawicieli firmy SE Bordnetze Polska Sp. z o. o. w osobach Członków Zarządu – panów: Piotr Pawliny Tomasza Wiszczuka.

Celem spotkania było podpisanie umowy darowizny z Zarządem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila. W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisali panowie: Tadeusz Iżykowski – Prezes Zarządu i pan Mirosław Skup – Wiceprezes.

 

W okazjonalnym spotkaniu brali również udział: pani Anna Nahorska, Asystentka Zarządu SE Bordnetze Polskai Marek Lewandowski, Dyrektor Hospicjum.
Przedmiotem darowizny była kwota 20.000 zł, którą Zarząd Spółki zadeklarował podczas VI Charytatywnego Balu, jaki miał miejsce w dniu 21 stycznia bieżącego roku w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie, a z którego dochód przeznaczony został na działalność statutową Stowarzyszenia, którą jest otoczenia wszechstronną opieką pacjentów Hospicjum.

Wizyta, chociaż miała z założenia charakter roboczy, przekształciła się w spotkanie kurtuazyjno-towarzyskie, podczas którego Goście w sposób szczególny interesowali się otoczeniem prawnym działalności hospicyjnej oraz sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z jakimi władze Stowarzyszenia i władze Hospicjum spotykają się na co dzień.

Na zakończenie spotkania gospodarze spotkania jeszcze raz wyrazili wdzięczność władzom Spółki za okazaną pomoc i życzliwość, której prawdziwymi beneficjentami są chorzy, pozostający pod opieką placówki hospicyjnej. Dziękujemy za dar i serce.

 

Marek Lewandowski

Tadeusz Iżykowski