Wydrukuj tę stronę
piątek, 18 maj 2012 02:00

KONKURSY - rozstrzygnięte!

Opublikowane przez

 

 

 

Dnia 16 maja 2012 roku zebrała się komisja konkursowa, by ocenić prace plastyczne, multimedialne i fotograficzne, które wpłynęły do Hospicjum Św. Kamila w związku z ogłoszonymi konkursami dotyczącymi ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei".

 

Każdy z konkursów miał na celu pokazanie wrażliwości autora pracy, jak i jej wzbudzenia w odbiorcach, a tym samym dawanie nadziei każdemu potrzebującemu człowiekowi.

W wyniku obrad i oceny, z uwzględnieniem kategorii (dzieci przedszkolne, dzieci ze szkoły podstawowej) w konkursie plastycznym pt. „Podaruj siebie innym – podaruj nadzieję" jury przyznało nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

Przedszkola:

I miejsce: Julia Gaweł – Przedszkole Miejskie nr 18;

II miejsce: Karolina Lewicka – Przedszkole Miejskie nr 29;

III miejsce: Maja Gasiorek – Przedszkole Miejskie nr 9.

Wyróżnienie:

Julia Andrzejewska – Przedszkole Miejskie nr 18;

Ala Krawiec - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9;

Aleksandra Łabiak - Przedszkole Miejskie nr 29;

Patrycja Forjasz - Przedszkole Miejskie nr 29.

Szkoły Podstawowe:

I miejsce: Julia Bartoszek – Szkoła Podstawowa nr 12;

Wyróżnienie:

Karolina Dziura - Szkoła Podstawowa nr 12;

Zuzanna Stąpkowska - Szkoła Podstawowa nr 12.

Julja Rydzaj - Szkoła Podstawowa w Różankach,

Maja Nowak - Szkoła Podstawowa w Różankach.

 

W konkursie multimedialnym pt. „Podaruj siebie innym – podaruj nadzieję" jury przyznało nagrodę dla Eweliny Bala z IV Liceum Ogólnokształcącego.

Natomiast w konkursie fotograficznym pt. „Zatrzymaj się – dostrzeż nadzieję” nagrody przyznano

I miejsce: Magda Nowakowska – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców;

II miejsce: Marcel Pacek – Zespół Szkół Ekonomicznych.

 

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 26 maja 2012 roku podczas festynu przy Kupcu Gorzowskim w Gorzowie Wlkp.

 

Laureatom - gratulujemy!

 

Monika Koropczuk