program regionalny europa

poniedziałek, 08 lipiec 2013 21:14

Zasady wypożyczania sprzętu medycznego

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zarządza się, co następuje.

§ 1. Wprowadza się zasady wypożyczania osobom trzecim sprzętu medycznego, zwanego dalej sprzętem, będącego własnością Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. 1. Wypożyczaniu za kaucją podlega sprzęt wymieniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera także wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się tylko po podpisaniu umowy wypożyczenia przez osobę wypożyczającą i Dyrektora Hospicjum.

§ 4. Wydania sprzętu osobie wypożyczającej może nastąpić tylko po spełnieniu warunku zawartego w § 3 i wpłaceniu kaucji, o której mowa w § 2.

§ 5. 1. Wpłata kaucji następuje w kasie Hospicjum.

2. Kasjer dokonuje adnotacji o uiszczeniu kaucji i jej wysokości na trzech egzemplarzach umowy, o której mowa w § 3, z których jeden jest własnością osoby wypożyczającej, jeden włączany jest do dokumentacji wypożyczeń sprzętu, a trzeci przekazywany jest do księgowości Hospicjum.

§ 6. 1. Za wypożyczanie sprzętu odpowiada Pielęgniarka oddziałowa.
2. Pielęgniarka oddziałowa prowadzi dokumentację dotyczącą wypożyczanego sprzętu, na którą składają się:

1) rejestr wypożyczeń sprzętu medycznego Hospicjum Św. Kamila,
2) segregator zawierający umowy, o których mowa w § 3;
3) w czasie dłuższej nieobecności w pracy Pielęgniarki oddziałowej, za wypożyczanie sprzętu odpowiadać będzie osoba przez nią wskazana i zaakceptowana przez Dyrektora lub osoba wskazana bezpośrednio przez Dyrektora Hospicjum.

§7. Główny księgowy Hospicjum wygeneruje konto, na którym przechowywane będą środki finansowe pochodzące z kaucji.

§ 8. Główny księgowy Hospicjum odpowiada za nadzór nad realizacją zapisów niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku.

Załącznik:

Sprzęt Hospicjum Św. Kamila, który może podlegać wypożyczeniu osobom trzecim oraz wysokość kaucji, jaka obowiązuje wypożyczającego:

L. p.

Nazwa sprzętu medycznego

Wysokość kaucji (w zł)

1.

Koncentrator tlenu

200

2.

Łóżko

150

3.

Materac przeciwodleżynowy

50

4.

Wózek inwalidzki

100

5.

WC-krzesło

50Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny PLN):

49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
Przelewy zagraniczne
SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290

SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
 

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664

Top