Wydrukuj tę stronę
wtorek, 02 lipiec 2013 23:49

"Kilka słów o Hospicjum..."

Opublikowane przez

„Kilka słów o Hospicjum…"

Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila powstało w 1993 roku. Początkowo za parawanem tej nazwy kryło się kilkoro zapaleńców, którzy zdecydowali się na utworzenie placówki obejmującej pomocą osoby chore na choroby nowotworowe. Były to jedynie wyjazdy, w ramach których zespół medyczny (ksiądz, lekarz, pielęgniarka i wolontariusz) docierał do domów chorych potrzebujących pomocy w swoim cierpieniu.

 

W miarę upływu lat Hospicjum się rozrastało, wzbogacając się w podarowany przez władze miasta budynek byłego żłobka.

Dziś – poza administracją – jest pięć hospicyjnych działów:

1) Hospicjum Stacjonarne z 13 łóżkami,

2) Hospicjum Domowe, obejmujące co miesiąc opieką ok. 60 chorych,

3) Hospicjum Domowe dla Dzieci "Oskara i Róży",

4) Dział Rehabilitacji,

5) Dział Pobytu Dziennego z około 20 pensjonariuszami każdego dnia.

Oznacza to, że chorzy objęci są kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową (poprzez osobę kapelana i siostry), a także – gdy trzeba – socjalną.

Podobną opieką objęte są rodziny osób chorych i to nie tylko w terminalnej fazie choroby ich bliskich, ale często także po ich śmierci. Przykładem ciągłości działań, zmierzających do wypełniania tej części hospicyjnej misji, jest projekt „Jaskółka”, obejmujący dzieci osierocone przez któregoś z rodziców, których szlak ziemskiej wędrówki w końcowej jej fazie wiódł przez Hospicjum. W 2009 roku została otwarta – właśnie w ramach tego programu – świetlica dla wspomnianych dzieci. W świetlicy tej spotykają się one kilka razy w tygodniu. Dla nich organizowane były wycieczki do Marxdorfu i Świerkocina, a także wypoczynek letni w Ośrodku Kolonijnym w Długiem, należącym do Stowarzyszenia Brata Krystyna oraz bale karnawałowe i kuligi.

Różnorodność form opieki nad chorym i jego rodziną, to misja Hospicjum Św. Kamila. Jest ona realizowana  w oparciu o koncepcję osobowego traktowania każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, światopogląd czy wyznanie, a świadczone usługi dla ich beneficjentów są całkowicie nieodpłatne.