program regionalny europa

wtorek, 02 lipiec 2013 23:58

Regulamin Działu Pobytu Dziennego

Regulamin Działu Pobytu Dziennego (DPD)
przy Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

 

§1. Dział Pobytu Dziennego przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych oraz dotkniętych otępieniem starczym, a w szczególności chorobą Alzheimera.

§2. Pobyt i terapia w DPD odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

§3. Podstawą przyjęcia do DPD jest decyzja Dyrektora Hospicjum po zasięgnięciu opinii kierownika DPD, podjęta w oparciu o zaświadczenie lekarskie o chorobie a także z uwzględnieniem trudnej sytuacji życiowej.

§4. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby samotne z terenu miasta Gorzowa Wlkp.

§5. Przed przyjęciem do DPD, osoba ubiegająca się o przyjęcie lub prawny jej opiekun, zostaje poinformowana o zasadach pobytu i organizacji funkcjonowania placówki.

§6. Podopieczny DPD musi dbać o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

§7. Podopieczny DPD musi być samodzielny w zakresie podstawowych czynności higienicznych i żywieniowych.

§8. Podopieczni lub ich opiekunowie są zobowiązani do informowania personelu DPD o lekach, które aktualnie zażywają.

§9. W przypadku widocznego pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej w DPD, osoba ta, lub prawny jej opiekun zobowiązana jest do jak najszybszej konsultacji z lekarzem prowadzącym i poinformowania personelu DPD o aktualnej sytuacji zdrowotnej.

§10. 1. Do zadań DPD należy:

1) świadczenie podopiecznym usług opiekuńczych poprzez możliwość całodziennego pobytu;
2) zapewnienie co najmniej dwóch posiłków (śniadania i obiadu);
3) umożliwienie podopiecznym korzystania z przedmiotów i urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej oraz korzystanie ze sprzętu radiowo-telewizyjnego;
4) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej;
5) organizowanie grupowych sesji terapeutycznych;
6) włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki;
7) zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i duchowych poprzez organizowanie życia kulturalnego, uroczystości rodzinnych i świąt, uczestnictwo we Mszy św.;
8) pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

2. Hospicjum św. Kamila umożliwia dowóz do DPD środkiem transportu hospicyjnego. W miarę możliwości dojazd powinien odbywać się we własnym zakresie.

3. Zasady przyprowadzania (dostarczania) i odbiór osób do DPD omawiają opiekunowie osób chorych z personelem DPD oraz podpisują oświadczenie, które jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Więcej w tej kategorii: Informacje dla rodzin »

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top