program regionalny europa

Arkadiusz Wiśniewski

Arkadiusz Wiśniewski

środa, 17 październik 2018 09:59

Święto patrona Służby Zdrowia Św. Łukasza

Jest to dzień, w którym – także tu, w Hospicjum – pochylamy głowy przed wszystkimi, „którzy leczą chorych i opiekują się nimi” a także przed wszystkimi, którzy swoją pracą przyczyniają się do tego, by cierpienie chorych było możliwie najmniejsze i mogło być znoszone „w duchu miłości i ofiary za zbawienie świata”.

Poszukując właściwych słów do wyrażenia wszystkich uczuć towarzyszących „służbie zdrowia”, znalazłem – moim zdaniem – znakomity, choć sprzed kilku lat, tekst skierowany przez ks. bpa Stefana Regmunta, Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych do pracowników służby zdrowia.

Pozwalam sobie na zacytowanie go w całości. Oto on.

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia

pochylający się nad osobami chorymi!

Święto patronalne Służby Zdrowia, które obchodzimy 18 października, w sposób niejako oczywisty kieruje naszą myśl ku lekarzom, co jest o tyle naturalne, że sam patron – św. Łukasz, Apostoł i autor Ewangelii, był nawróconym lekarzem greckim. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że w procesie ratowania zdrowia chorego uczestniczy cały zespół medyczny, a więc również pielęgniarki i pielęgniarze, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, czy też farmaceuci, bez których bardzo często lekarz pozostałby bezradny. Wszyscy, Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia, wykonujecie wiele czynności, od których może zależeć zdrowie, a nawet życie człowieka. Wszyscy jesteście ważni i macie swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Wzorem lekarza i osoby zatroskanej o zdrowie człowieka pozostaje oczywiście Jezus, który w rozmowie z faryzeuszami tymi słowami opisał swoje posłannictwo: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Jezus przychodzi do wszystkich, „którzy się źle mają” czy to w płaszczyźnie zdrowia duchowego, psychicznego czy fizycznego.

Ewangelicznym wzorem dla posługi pielęgnacyjnej jest z kolei bohater przypowieści Jezusa zwany Dobrym albo Miłosiernym Samarytaninem (Łk 10, 25-37). Ojcowie Kościoła w postaci Samarytanina widzieli samego Jezusa, który pochyla się – niczym pielęgniarz – nad zranionym i ograbionym człowiekiem. Opatruje jego rany oliwą i winem, wsadza na swojego osła, zawozi do najbliższej gospody, a nawet zostawia pieniądze, by właściciel zajazdu mógł dalej się nim opiekować. Papież Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Chorego pisał, że Chrystus „pochyla się, pełen miłosierdzia, nad otchłanią ludzkiego cierpienia, aby wylać na nie oliwę pocieszenia i wino nadziei”. Stwierdzenie to przypomina nam, że posługa pielęgnacyjna dotyczy całego człowieka, nie tylko ciała, ale i ducha. Niejedna pielęgniarka przynosi nie tylko opatrunek czy lekarstwo, ale także słowo otuchy, pocieszenia i nadziei. Zranienie na ciele jest także zranieniem na duchu.

Praca lekarza, pielęgniarki, położnej czy ratownika medycznego ma jeszcze jeden bardzo charakterystyczny rys. Wszyscy, Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia – choć w innym zakresie i innym kontekście – towarzyszycie człowiekowi w niezwykle ważnych momentach życia: przy porodzie, przy zgonie, w chwili, gdy życie zagrożone jest śmiercią. Myślę tutaj także o Waszej ofiarnej pracy w hospicjach czy oddziałach paliatywnych, gdzie towarzyszycie chorym w ich odchodzeniu z tego świata. Z tym łączy się jeszcze jeden ważny element posługi, która wkracza na teren duszpasterstwa. Niejednokrotnie zdarza się, że to właśnie położna lub inna osoba z personelu szpitalnego udziela sakramentu chrztu dziecku w niebezpieczeństwie śmierci. Podobnie na prośbę pacjenta czy rodziny troszczycie się o wezwanie kapłana, by udzielił choremu posługi sakramentalnej i otoczył go duchową opieką.

W gronie Pracowników Służby Zdrowia nie może zabraknąć farmaceutów. Ich posługa wobec chorego człowieka zawsze była wysoko ceniona przez społeczeństwo, a w ostatnich latach nabrała jeszcze większego znaczenia, gdyż coraz częściej to właśnie pracownik apteki staje się pierwszym doradcą w kwestii zdrowia. Coraz częściej słyszymy bowiem – także w reklamie – „zapytaj swego lekarza bądź farmaceuty”. W ten sposób farmaceuci biorą jeszcze bardziej bezpośrednią odpowiedzialność za życie i zdrowie drugiego człowieka.

Święto Służby Zdrowia jest dobrą okazją do podziękowania pracownikom medycznym za pełne szacunku, podmiotowe traktowanie chorego. Jest ono tym cenniejsze, że obecnie wszyscy jesteśmy coraz bardziej zabiegani, przybywa nam nowych zadań i coraz trudniej jest nam traktować drugiego człowieka w sposób indywidualny. Jako zatroskani o właściwe traktowanie osób chorych liczymy na to, że ekonomizacja systemu służby zdrowia nie utrudni lekarzom i pielęgniarkom służyć choremu w sposób całościowy, a chorym zapewni właściwą realizację niezbywalnego prawo do ochrony zdrowia. Ufamy, że w procesie restrukturyzacji systemu leczenia zysk i rentowność nie staną się nigdy jedynym czy podstawowym celem podejmowanych działań. Człowiek chory i jego dobro stanowi bowiem najwyższą wartość.

Z racji przypadającego Święta Pracowników Służby Zdrowia przekazuję najlepsze życzenia wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym i farmaceutom, którzy w trudnych warunkach realizują swój zawód jako prawdziwe powołanie. Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia, dziękuję przed Bogiem za Waszą ofiarną postawę, poświęcenie i rzetelność w codziennej posłudze choremu. Zapewniam o modlitwie i życzę wytrwałości, odwagi i cierpliwości w osiąganiu właściwych standardów leczenia. Niech radość i satysfakcja z pracy na rzecz człowieka chorego pomagają w wykonywaniu codziennej misji. Za wstawiennictwem św. Łukasza i świętych, patronów Służby Zdrowia, wypraszam dla Was Boże błogosławieństwo na dalsze lata owocnej posługi.

+ bp Stefan Regmunt

Podpisując się pod powyższymi słowami, także od siebie i Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila kieruję słowa serdecznych życzeń do wszystkich pracowników służby zdrowia, a w szczególności do wszystkich pracowników Hospicjum Św. Kamila, wszystkich hospicjów rozsianych po całej Polsce i do pracowników Wileńskiego Hospicjum Błogosławionego ks. Michała Sopoćki. Niech Pan Was umacnia i prowadzi swoimi drogami, byście podołali niesieniu krzyży swoich i krzyży chorych.

Marek Lewandowski – Dyrektor Hospicjum Św. Kamila

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Tematem tegorocznych obchodów jest „Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia”. Celem obchodzonego co roku dnia jest: podzielenie się naszą wspólną wizją, odnośnie zwiększenia dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie, podniesienie świadomości i zrozumienia potrzeb - medycznych, społecznych, praktycznych, duchowych - osób żyjących z chorobą ograniczającą życie i ich rodzin, zebranie funduszy na wsparcie i rozwój usług opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie. Kluczowym działaniem w tegorocznej kampanii Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej jest wezwanie rządów do wysłuchania osób potrzebujących opieki paliatywnej lub uzyskania dostępu do opieki paliatywnej oraz do wspierania włączenia podstawowego pakietu opieki paliatywnej we wszystkie krajowe programy zdrowotne. W tym roku obchodzimy stulecie urodzin Dame Cicely Saunders, założycielki Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie i twórczyni nowoczesnego ruchu hospicyjnego. W stworzonym przez nią pierwszym w świecie hospicjum obowiązuje zapisana przez Nią zasada: „Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, nie tylko by pomóc ci spokojnie umrzeć, ale też żyć aż do samej śmierci. Istotą hospicjum jest ŻYCIE, jak wszystko, co ludzie mogą zrobić i czym mogą się dzielić w ostatnim okresie swego życia, które może okazać się najważniejszym okresem.” Opieka nad terminalnie chorym rozpoczęta po raz pierwszy w Polsce w 1972 roku w Zespole Synodalnym Kościoła Arki Pana w Krakowie Nowej Hucie trwa do dnia dzisiejszego. Grupa parafialna, zawiązana podczas budowy kościoła, w skład której wchodzili także lekarze i pielęgniarki, postanowiła bezinteresownie służyć nieuleczalnie chorym na raka w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie, a także podjęła inicjatywę wybudowania domu hospicyjnego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nikt nie wyobrażał sobie, jak wiele jeszcze można ofiarować odchodzącemu człowiekowi. W 1981 roku parafialny zespół postanowił powołać stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane 29 września 1981 roku pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Towarzystwo było pierwszym stowarzyszeniem hospicyjnym w Polsce. Następny Zespół Hospicyjny Hospicjum Pallotinum powstał w Gdańsku w 1983 roku z inicjatywy Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC i prof. Joanny Muszkowskiej-Penson. Kolejne tworzone były przez lekarzy i pielęgniarki oraz osoby innych zawodów w Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Szczecinie, Zielonej Górze, Gdyni, Lublinie, Płocku i innych miastach Polski. Wolontaryjny ruch niósł pomoc chorym i ich rodzinom, ale również mówił społeczeństwu o sensie hospicyjnej służby, o tym że opieka nad chorym to nie tylko profesjonalna opieka medyczna, ale również opieka duchowa i ofiarowana obecność oraz zapewnienie o towarzyszeniu choremu do końca jego dni. To wsparcie dane rodzinie, która już od momentu nieubłaganej diagnozy zaczyna przeżywać myśl o rozstaniu nie tylko w czasie choroby bliskiej osoby, ale także w okresie żałoby.

Lata 1990 – 1999 cechuje bardzo intensywny rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce. Liczba podmiotów leczniczych prowadzących opiekę paliatywną i hospicyjną w poszczególnych sektorach:

publiczny prywatny pozarządowy suma

1989 r. 1 - 15 16

2000 r. 94 - 80 174

2006 r. 41 30 131 202

2018 r. 90 266 132 488*

_____________________________________________

* jeden podmiot prowadzi kilka zakładów opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych miejscowościach – liczba zespołów realizujących opiekę wynosi ponad 500.

W hospicjach pozarządowych ważną rolę pełni wolontariat, który daje obecność i towarzyszenie. Niesie pomoc człowiekowi ciężko choremu, by mógł godnie żyć do naturalnej śmierci. Wolontariat wspiera również rodziny w trudnym okresie odchodzenia bliskiej im osoby oraz w czasie żałoby. Wolontariusz działa w ramach zespołu opiekującego się chorym. Udział wolontariatu jest istotnym elementem opieki hospicyjno – paliatywnej. Wolontariusz odpowiednio przeszkolony pełni następujące zadania: udzielanie pomocy przystosowanej do szczególnych potrzeb ciężko chorego oraz towarzyszenie mu podczas choroby do naturalnej śmierci, udzielanie pomocy rodzinom osób chorych w sprawowaniu opieki podczas choroby, wspieranie rodzin chorych w okresie osierocenia, propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, znajdującymi się w końcowym okresie życia, budzenie poczucia solidarności wśród społeczeństwa z osobami będącymi u kresu życia i przywracanie kultury obcowania z chorobą i śmiercią, uczestniczenie w innych działalnościach prowadzonych przez hospicjum czy zakład opieki hospicyjno – paliatywnej.

Z badań prowadzonych przez Forum Hospicjów Polskich na podstawie przesłanej przez 81 pozarządowych hospicjów ankiety, wolontariat służący chorym jest prowadzony w 59 badanych hospicjach w tym w 32 hospicjach stacjonarnych. Nie prowadzą wolontariatu zajmującego się chorym 22 hospicja. Liczba wolontariuszy służących chorym jest bardzo różna od jednego do stu dwudziestu. W sumie w 2017 służyło w 59 hospicjach 1130 wolontariuszy. Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC), Światowy Sojusz Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (WHPCA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (IAHPC) działając wspólnie na rzecz wsparcia, uznania, promocji i rozwoju wolontariatu w opiece paliatywnej i hospicyjnej ogłosiły w 2018 roku „Kartę Madrycką Wolontariatu w Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej EAPC” i postanowiły ją wdrożyć (Palliative Medicine in Practice 2018; 12, 2, 129-130). Celem propagowania karty jest:

• Promowanie rozwoju wolontariatu dla pacjentów, ich rodzin oraz całego środowiska opieki paliatywnej i hospicyjnej.

• Postrzeganie wolontariatu jako trzeciej formy wsparcia, obok opieki profesjonalnej i sprawowanej przez członków rodziny, przy uwzględnieniu jego szczególnego charakteru, pozycji i wartości.

• Promowanie badań naukowych i modeli najlepszych praktyk w zakresie rekrutacji, zarządzania, wspierania, integracji, szkolenia i pozyskiwania wolontariuszy.

Hospicja pozarządowe niosą pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną. Starają się również przywracać śmierci godność w świadomości społecznej, kształtować właściwą postawę wobec choroby i śmierci wśród rodzin oraz budować relacje międzyludzkie oparte na solidarności i odpowiedzialności za innych, a także propagować bardziej refleksyjne spojrzenie na życie. Nadal jednak są ludzie, którzy nie mogą skorzystać z tej opieki. Leczenie bólu i opieka paliatywna są obecnie dziedziną medycyny wykładaną w uniwersytetach medycznych. Zakłady medycyny paliatywnej prowadzą badania naukowe, a także kształcą lekarzy specjalistów z medycyny paliatywnej i pielęgniarki specjalistki z opieki paliatywnej. Wypełnianie misji hospicyjnej jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Bez dodatkowych środków finansowych, bez wolontariuszy wspierających działalność personelu medycznego, hospicja nie mogłyby w pełni pomagać chorym i ich rodzinom. Jednakże obecnie rodzą się zagrożenia, że nowe hospicja pozarządowe nie będą powstawały. Są nimi: stała zmiana przepisów, brak personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek), brak środków finansowych. Idea hospicyjna wszechstronnej troski o chorego może przestać być realizowana

Forum Hospicjów Polskich

czwartek, 11 październik 2018 12:20

„Jaskółki” w lesie

Kolejne „Jaskółkowe” spotkanie miało miejsce w pięknych okolicznościach przyrody. Pojechaliśmy bowiem do Nadleśnictwa Kłodawa. Punktem startowym naszego spaceru było jezioro Gołębie, którego druga nazwa to jezioro Grabino. Pod opieką pani Marty z Nadleśnictwa Kłodawa uczyliśmy się rozróżniać gatunki drzew, rozpoznawaliśmy liście i owoce. Zachwycaliśmy się jesiennymi kolorami drzew, podziwialiśmy ich odbicia w jeziorze. Staraliśmy się znaleźć jakieś grzyby, ale po bardzo suchym lecie, prawie w ogóle ich nie ma. Kolejnym punktem naszego leśnego spotkania było ognisko i poczęstunek. Nie zabrakło też leśnych gier i zabaw. Było wspaniale!!!

Do zobaczenia za tydzień w świetlicy „Jaskółka”!

Wycieczka do Nadleśnictwa Kłodawa została zorganizowana przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta w Gorzowie. Dziękujemy

wtorek, 09 październik 2018 08:06

Inauguracja akcji Pola nadziei

Niedziela, 30 września, była dniem kontynuacji obchodów Jubileuszu 25-lecia powstania Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, połączona z inauguracją tegorocznej akcji „Pola nadziei”.

O godz. 13.15 w Parafii p.w. Pierwszych Męczenników Polski odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Msza św., którą wzbogacił swoim śpiewem chór parafialny pod dyrekcją pani Iwony Bandziak. Okolicznościową homilię wygłosił Proboszcz parafii, ks. Bugusław Kaczmarek. Była to Msza św. dziękczynna za ćwierć wieku posługi zespołu hospicyjnego, wolontariuszy i dobrodziejów miejsca. W modlitwie wspominano też 12-tysięczną rzeszę tych, którzy przez 25 lat przeszli przez Hospicjum Św. Kamila na drugą stronę życia.

Bezpośrednio po Mszy św. ks. biskup Adam Dyczkowski zainaugurował kolejną edycję ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei” a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Baczynie wystąpiły z programem artystycznym. Podpisywanie swojej książki „Posłańcy uśmiechu” kontynuował jej autor, pan Jan Grzegorczyk.

A za 25 lat, kolejny, piękny jubileusz... poszatkowany kolejnymi dwudziestoma pięcioma żonkilowymi – również pięknymi – akcjami...

Marek Lewandowski

wtorek, 09 październik 2018 07:52

Gala na Jubileusz

W sobotę, 29 września, w Teatrze im. Juliusz Osterwy odbyła się Gala z okazji 25 rocznicy istnienia Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila. W Gali wzięli udział dostojni, zaproszeni Goście, a wśród nich JE Biskup Senior Adam Dyczkowski (który 25 lat temu odprawił pierwszą hospicyjną Mszę św.), Senator RP Władysław Komarnicki, Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, Prezydent Miasta, Jacek Wójcicki, Przewodniczący RM, Sebastian Pieńkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Mirosław Marcinkiewicz a także Dyrektor LOW NFZ, Piotr Bromber. Zaszczycili nas swoją obecnością byli przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Świętego Kamila, Jadwiga Wiszniewska, Ewa Parfienowicz i ks. Władysław Pawlik oraz siostra Michaela Rak, wieloletnia Kierownik Hospicjum. Na widowni zebrała się również ogromna rzesza naszych wspaniałych Przyjaciół – dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw i instytucji, wolontariuszy, w tym członków Stowarzyszenia HŚK, oraz pracowników Hospicjum.

Po powitaniu Gości przez prowadzących Galę, Dorotę Wleklik i Jacka Dreczkę, gratulacje i życzenia Jubilatowi przekazali w swoich wystąpieniach Goście Gali a Prezes Zarządu Stowarzyszenia HŚK, Tadeusz Iżykowski, przypomniał wszystkim historię Stowarzyszenia i Hospicjum, po czym nastąpiło odśpiewanie przez Chór Cantabile hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, jako części protokołu związanego z nadaniem przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych. Odznaczania takie (Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi) wręczył jedenaściorgu odznaczonym Wojewoda Lubuski, pan Władysław Dajczak. Po tej części Dyrektor Hospicjum, Marek Lewandowski, został uhonorowany przez Radę Miasta Honorową Odznaką Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w swoim krótkim wystąpieniu dedykując – w imieniu osób zaszczyconych tak pięknymi wyróżnieniami – odznaczenia wszystkim, którzy na przestrzeni dwudziestu pięciu lat dokładali do dzieła, któremu na imię Hospicjum Św. Kamila, cegiełki serca – pracę, modlitwy, obecność przy chorych, posługę, wiedzę, darowizny rzeczowe i finansowe, swoje zdolności, czas czy dobre słowo. Podkreślił przy tym, że całe to dzieło nie byłoby możliwe bez miłości opartej o opokę, jaką jest Miłość osobowa.

Wśród osób wyróżnionych Krzyżami Zasługi aż ośmioro, to wolontariusze, którzy od nawet 20 lat służą swoją obecnością i pomocą hospicyjnym chorym, a troje, to wieloletni pracownicy.

Kolejnym punktem programu było wyróżnienie przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia HŚK nadaniem tytułu Honorowego Członka Hospicjum Św. Kamila 10 firmom, które od wielu, wielu lat wspierają hospicyjne dzieło „pomocą z serca”, która pozwoliła przetrwać placówce długie ćwierć wieku. Wśród uhonorowanych firm znalazły się: Ekpols Sp. z o. o. z Płomykowa, ICT Poland Sp. z o. o. z Kostrzyna n. Odrą, oraz 8 firm z Gorzowa Wielkopolskiego: Agro-Biznes Sp. J. Sularz-Rudnicki, Kupiec Gorzowski Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Budnex Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, SE Bortnetze Sp. z o. o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolinki”, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN oraz Zakład Energoelektryczny Energo Stil Sp.z o. o.

Na szczególne wyróżnienie, według organizatorów, zasłużyła firma ICT Poland Sp. z o. o. z Kostrzyna n. Odrą, pozostało podkreślone w krótkiej, przytoczonej poniżej, laudacji. „W 2011 r. powstał w Hospicjum pomysł poszukiwania członków wspierających. Władze Hospicjum zwracały się do wielu osób i firm, które włączyłyby się w tę formę wspierania działalności hospicyjnej. ICT Poland Sp. z o . o w Kostrzynie nad Odrą, jako jedyna firma wdrożyła trwającą do dziś akcję pozyskiwania członków, którzy swoimi comiesięcznymi wpłatami wspierają działania na rzecz chorych z gorzowskiego Hospicjum. W chwili obecnej członkami wspierającymi naszego Hospicjum jest 250 osób z ICT.”

Podczas Gali swoje „pięć minut” miał autor najnowszej książki o Hospicjum Św. Kamila, pan Jan Grzegorczyk, który opowiedział zebranym w sali teatru Gościom o historii powstania książki „Posłańcy uśmiechu” oraz przeczytał cztery jej fragmenty.

Ostatnią oficjalną częścią był występ Chóru Cantabile, który – pod dyrekcją pani Jadwigi Kos – zaśpiewał sam i z publicznością 11 znanych pieśni patriotycznych, takich jak „My, Pierwsza Brygada” czy „Rozkwitają pąki białych róż”. Zamierzeniem bowiem organizatorów było połączenie – w scenografii i scenariuszu uroczystości – 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 25-lecia Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila. Stąd na scenie pojawiły się barwy narodowe i logo Hospicjum.

Wprowadzony przez Chór nastrój podniosłości towarzyszył Gościom jeszcze podczas spotkania w foyer gorzowskiego Teatru, gdzie miał miejsce skromny poczęstunek przygotowany przez właścicielkę Baru „Miś” i gdzie pan Jan Grzegorczyk podpisywał swoje książki.

Marek Lewandowskia

Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...
Gala na Jubileu...

poniedziałek, 08 październik 2018 09:18

"Jaskółki" w Zielonej Górze i Ochli

Cóż to była za sobota! Pełni pozytywnych emocji spotkaliśmy się rano, by wspólnie wyruszyć do Muzeum Etnograficznego w Ochli. Po dotarciu na miejsce i posileniu się pysznymi kanapkami, ruszyliśmy na zwiedzanie. Pod bacznym okiem pani przewodnik oglądaliśmy zabytkowe chaty i poznawaliśmy życie codzienne naszych przodków. Mieliśmy okazję wraz z panią Joanną Rybińską po raz pierwszy w życiu zrobić własne masło. Wymagało to od nas współpracy. Efekt był... przepyszny! Następnie z panią Sylwią Gromacką-Staśko wyruszyliśmy w świat kolorowych wycinanek – każdy z nas przygotował swoją własną serwetkę. Po obiedzie udaliśmy się z panią Aleksandrą z Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej na zwiedzanie Zielonej Góry. Widzieliśmy m.in. kamienice pod orłem i pod sową oraz konkatedrę św. Jadwigi Śląskiej. W trakcie spaceru zajadaliśmy się drożdżówkami i watą cukrową. Niektórzy zakupili też kolorowe balony, dzięki którym w szybki sposób można było zlokalizować ich właścicieli J Wyjazd zakończyliśmy wizytą w palmiarni, pysznymi lodami oraz wręczeniem pamiątek – kubeczków, ludowych ptaszków-gwizdków i magnesów.

Do zobaczenia w najbliższą środę! Tym razem jedziemy na grzybobranie:)

 

Wycieczka podopiecznych świetlicy „Jaskółka” została zorganizowana dzięki wsparciu zarządu Województwa Lubuskiego w ramach projektu „Polskę kochamy. W podróż po Małej Ojczyźnie – Ziemi Lubuskiej wyruszamy”.

"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...
"Jaskółki" w Zi...

czwartek, 04 październik 2018 10:50

Jaskółka teatralnie i kulinarnie

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle opowiadaniem o tym, jak minął nam tydzień. Potem przyszedł do nas pan Cezary Żołyński – aktor teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie. Wspólnie tworzyliśmy plakaty, które przedstawiały np. blask słońca, ukłon, ptaka, ziemię. Prezentując nasze prace pokazywaliśmy swoje planety, totemy, okrzyki i tańce. Utworzyliśmy z naszych ciał oko i usta. Po artystycznej pracy był czas na posiłek – panie wolontariuszki przygotowały dla nas pyszne tosty z serem. Następnie postanowiliśmy upiec na podwieczorek ciastka. Wykorzystaliśmy ciasto francuskie, a dodatkami były banany, orzechy i krem czekoladowy:) Mniam mniam....

Do zobaczenia w sobotę! Jedziemy na wycieczkę do Zielonej Góry i Ochli.

czwartek, 27 wrzesień 2018 11:16

"Kłodawianki" gościnnie w naszym Hospicjum

Wraz z nadejściem jesieni do naszych podopiecznych zawitał po raz pierwszy zespół ludowy „ Kłodawianki” z Kłodawy z jej szefową panią Bożeną Popowską. Zespół śpiewał pieśni ludowe, także z tekstami autorskimi. Muzyka i śpiew okraszone tańcem, bardzo podobały się naszym chorym, czego wyrazem było wspólne śpiewanie „taniec” oraz podrygiwanie i klaskanie w takt muzyki. W przerwach między pieśniami pani Bożena opowiadała o historii „Kłodawianek”, o jego członkach i ich roli w zespole. Bardzo miłą niespodzianką był podarowany kosz słodkości oraz kwiaty dla naszych podopiecznych od Wójt gminy Kłodawa pani Anny Mołodciak, od Sołtysa pana Jana Kubery oraz Rady Sołectwa i od zespołu „Kłodawianki”. W imieniu naszych podopiecznych jeszcze raz dziękujemy za wspaniały występ oraz zabawę i zapraszamy ponownie.

czwartek, 27 wrzesień 2018 07:47

"Jaskółka" 26 września 2018

Kolejną środę w świetlicy spędziliśmy jak zwykle bardzo ciekawie. Najpierw przywitaliśmy się i poznaliśmy nowe osoby. Cieszymy się, że dołączyły do nas! Potem wysłuchaliśmy bajki terapeutycznej „Lustro”. Opowiadała ona o chorej dziewczynce, która odkryła świat po drugiej stronie szklanej tafli. Spotkała tam przyjaciół i swoją zmarłą babcię. Bajka była pretekstem do rozmów o naszych bliskich, których nie ma wśród nas, ale którzy są w naszych sercach i w naszej pamięci. Po refleksyjnej części spotkania był czas na poczęstunek. Potem sięgnęliśmy po planszówki, był też czas na małe szaleństwa w niebieskiej sali i oczywiście na odrabianie lekcji.

Do zobaczenia za tydzień!

wtorek, 25 wrzesień 2018 08:16

"Jaskółki" w Lubniewicach

Dzieci z Jaskółki ostatni dzień lata spędziły bardzo aktywnie. Po krótkiej podróży rozpoczęliśmy spacer po urokliwych Lubniewicach. Ciekawymi opowieściami o historii tamtejszej okolicy raczył nas pan Henryk Kargul, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lubniewic. Pokazał nam piękne jeziora, pałace, Park Miłości im. dr Michaliny Wisłockiej i kościół. Następnie dzięki pani Romie Mizerskiej-Janus mogliśmy posilić się drożdżówkami i pysznym jabłecznikiem, co pozwoliło nam zregenerować siły do dalszej wędrówki. Kolejną atrakcją była wizyta w stajni. Podzieliliśmy się na grupy: jedni próbowali ujeżdżać konie, a inni ruszyli bryczką na przejażdżkę po lesie. Potem oczywiście zamieniliśmy się. Odwiedziła nas też pani Aleksandra Górecka z Urzędu Miasta, która w kilku słowach opowiedziała nam o trwających dziś zawodach wędkarskich i obdarowała nas kolorowymi folderami. Po obiedzie mieliśmy okazję popływać tramwajem wodnym. Niektórzy robili to po raz pierwszy i bardzo im się podobało. Nie zabrakło też czasu na wspólną zabawę. Królowały gry w limbo i chowanego. Po pełnym wrażeń popołudniu czekało nas jeszcze wspólne ognisko. Kiełbaski zjedliśmy ze smakiem i po tradycyjnym podsumowaniu ruszyliśmy w drogę powrotną. Dołączamy zdjęcia, by wszyscy mogli zobaczyć, jak dobrze się bawiliśmy. Do zobaczenia w środę!

Wycieczka do Lubniewic została zorganizowana dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Tytuł zadania „Smutki, leki przeganiamy. Na nowe życie się nastrajamy”.

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top