program regionalny europa

Admin

Admin

środa, 03 lipiec 2013 00:16

Więcej...

W dniu 17 grudnia 2010 r. w sali restauracyjnej firmy „Poraj” (Bermudy 67) miało miejsce wigilijne spotkanie rodziny hospicyjnej i jej przyjaciół. Rozpoczęcie zaplanowane na godzinę 16.00 z przyczyn określanych siłami natury uległo przesunięciu na godzinę 17.00, kiedy to dotarli ostatni goście z Niemiec i z Kostrzyna nad Odrą. Warunki pogodowe były fatalne; padający obficie śnieg zasypywał drogi dojazdowe do Gorzowa, opóźniając przybycie oczekiwanych przyjaciół. Nie wszyscy zresztą dotarli do miejsca wieczerzy wigilijnej. Zabrakło między innymi kilku osób spod Myśliborza, czy kilku członków spod Drezna marxdorfskiego Stowarzyszenia Häusliche Kinderkrankenpflege Brandenburg. To Stowarzyszenie, podobnie jak i Miasto Kostrzyn, to partnerzy naszego Hospicjum w euroregionalnym projekcie sieciowym o dość długiej, ale wiele mówiącej nazwie:Interkulurowa współpraca placówek opieki długoterminowej i hospicyjnej Euregionu Pro Europa Viadrina”. Uroczysta Wigilia, to początek współpracy w ramach tego projektu. Wspomniane Stowarzyszenie reprezentowała miedzy innymi jego Prezes, pani Sabine Bandekow, a Miasto Kostrzyn – jego Burmistrz, Andrzej Kunt. Z Myśliborza dotarł do nas ksiądz Łukasz Szczygielski i pan Andrzej Wachowicz, kierownik zespołu „Septet Band”, który uświetnił hospicyjną galę w dniu 23 października 2010 r. Wspomniana gala miała miejsce w gorzowskim teatrze im. Juliusza Osterwy i dedykowana była wszystkim przyjaciołom Hospicjum Św. Kamila. Gośćmi grudniowego spotkania byli także reporterzy niemieckiej lokalnej stacji telewizyjnej RBB, pracujący nad reportażem z Wigilii, który został wyemitowany w Brandenburgii w dniu 23 grudnia.

Przy wigilijnym stole spotkali się też wolontariusze i pracownicy Hospicjum a także Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila oraz Członek Honorowy Stowarzyszenia – Pan Władysław Komarnicki wraz z małżonką.

Wigilia we wspomnianym na wstępie miejscu mogła się odbyć dzięki właścicielom restauracji, Państwu Małgorzacie i Wawrzyńcowi Zielińskim, którzy zaprosili rodzinę hospicyjną pod dach swojego obiektu, który wysiłkiem i staraniem firmy „Poraj” został przygotowany tak, że „aż pierś zapierało” tym, którzy znaleźli się we wnętrzu, pozostającego jeszcze bez nazwy, lokalu.

Spotkanie rozpoczęło się od poświęcenia nowo powstałej restauracji przez księży, przyjaciół Gospodarzy miejsca: Henryka Wojnara i Władysława Tasiora, proboszcza parafii Wawrów, na terenie której znajduje się nowo otwarty obiekt gastronomiczny .

Tradycyjnie uczestnicy Wigilii połamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia. Powszechna nieznajomość języka niemieckiego przez Polaków i języka polskiego przez Niemców nie stanowiła przeszkody w wyrażaniu empatii i serdeczności zamkniętych w słowach ojczystych języków. Dobrze znana z domów rodzinnych atmosfera wigilijnego wieczoru wzrosła, gdy na stoły podano barszcz czerwony z uszkami i karpia z kapustą i leśnymi grzybami, własnoręcznie zebranymi przez pracowników i hospicyjnych wolontariuszy. Stoły wzbogacały też śledzie i ryba po grecku oraz mak z łazankami i dwa rodzaje pierogów (a jakże) z kapustą, grzybami i czerwonym barszczem. W sumie potraw było – zgodnie z tradycją – dwanaście, w tym obfity wybór ciast, upieczonych przez „nasze”, hospicyjne panie.

Tradycyjna Wigilia nie mogła się obejść bez śpiewu kolęd i… Mikołaja z prezentami. Prowadzenia śpiewu kolęd podjął się hospicyjny lekarz, pan Andrzej Galert, który grał na gitarze, a którego wspierała jego córka, Ola, akompaniując mu na elektronicznym pianinie. Goście niemieccy w śpiewie kolęd mieli także swój udział, wykonując kilka z ich rodzimego repertuaru przy muzyce akordeonowej w wykonaniu Anji Bindow.

W śpiew kolęd wplótł się wspomniany wątek ze świętym Mikołajem, który to święty obdarzył wszystkich uczestników wigilijnego spotkania skromnymi prezentami. Najbardziej skorzystały na tym nieobecne na Wigilii dzieci osierocone z przyhospicyjnej świetlicy „Jaskółka”, które obdarowane zostały przez naszych gości z Niemiec keyboardem z głośnikami, okablowaniem i mikrofonem, a przez Burmistrza Kostrzyna – słodyczami i grami, które będą wykorzystywane do zajęć świetlicowych. Nieobecny z racji obowiązków służbowych burmistrz Seelow, Jörg Schröder, przysłał na ręce dyrektora Marka Lewandowskiego, swój upominek książkowy – Biblię w języku niemieckim.

Ostatnim punktem programu była Msza święta, mająca przypominać, że polska tradycja wigilijna wywodzi się z nowotestamentalnego wydarzenia, jakim było narodzenie się Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Eucharystię sprawował duszpasterz Hospicjum, ksiądz Krzysztof Dulny.

Kiedy przed północą żegnali się z Gospodarzami miejsca i Dyrektorem Hospicjum ostatni goście, śnieg przestał padać, a piękno nocy rozjaśnianej światłami miasta, odbijającymi się od grubej warstwy śnieżnego puchu, wzmagało poczucie nie przemijania wzniosłego nastroju, jaki się udzielił tego wieczoru wszystkim uczestnikom hospicyjnej Wigilii.

Model obejmuje kompleksową analizę sytuacji prawnej możliwości podejmowania pracy przez polskie pielęgniarki na niemieckim rynku pracy. Aktualnie jest to bardzo problematyczna i niejasna sytuacja dla obu stron.

Wszystkie zadania w ramach tego zadania leżały po stronie niemieckiej.

środa, 03 lipiec 2013 00:15

Konferencja podsumowująca projekt

Zaplanowano organizację polsko-niemieckiego spotkania podsumowującego cały projekt, którego gospodarzem będzie miasto Kostrzyn nad Odrą. Podczas spotkania zaplanowano ocenę projektu, jego mocnych stron, wskazania elementów, które należy udoskonalić, aby współpraca partnerów rozwijała się efektywniej w przyszłości.

W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu . Miejsce realizacji działań: Kostrzyn - Polska.

znaczki_projektu

więcej:

 

DSC_0137W dniu 28 grudnia (już minionego 2011 roku) w kostrzyńskiej restauracji „Kregielnia” odbyła się konferencja podsumowująca polsko-niemiecki projekt sieciowy Interkulurowa współpraca placówek opieki długoterminowej i hospicyjnej Euregionu Pro Europa Viadrina, którego inauguracja miała miejsce w Gorzowie w dniu 17 grudnia 2010 r., kiedy to wszystkie strony projektu – Häusliche Kinderkrankenpflege Brandenburg e. V. z Marxdorfu, Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą i Hospicjum Św. Kamila – spotkały się na tradycyjnej polskiej Wigilii. Po drodze było kilka spotkań o różnym charakterze – od seminariów poprzez festyn, akcję promującą projekt czy koncert w gorzowskim teatrze – które w swej istocie określały wielowymiarowy charakter działań hospicyjnych, ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników placówek służby zdrowia po obu stronach Odry, ale i na działania prospołeczne, przybliżające ideę hospicyjną mieszkańcom Gorzowa i Regionu.

Podczas konferencji podsumowującej projekt padły słowa podkreślające potrzebę takich działań i trafność decyzji, co do ich podjęcia. Dzięki projektowi doszło do zacieśnienia współpracy pomiędzy placówkami hospicyjnymi zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i towarzyskiej, zwłaszcza w kontekście poznawania zwyczajów i tradycji narodowych, mających wpływ na lepsze poznawanie i rozumienie dwóch sąsiadujących ze sobą nacji, ale i na w miarę dobre wzajemne poznanie dwóch różnych systemów funkcjonujących w służbie zdrowia w Polsce i w Niemczech.

Uczestnicy konferencji podkreślali przydatność seminariów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bo te ostatnie, to przecież chleb powszedni występujący w obu placówkach, wpływające między innymi na wypalenie zawodowe. Za istotne uznano również przywoływanie idei hospicyjnej, jako elementu scalającego zespoły hospicyjne, ale i budującego właściwe relacje pacjent – zespół medyczny.

Strona polska akcentowała bardzo udane warsztaty jesienne dla pracowników i pacjentów hospicjum oraz ośrodka w Marxdorf, które odbyły się po stronie niemieckiej i które pokazały, jak – przy pomocy skromnych środków technicznych (i zapewne finansowych) – zorganizować warsztaty służące integracji osób chorych (zwłaszcza dzieci) i zdrowych, głównie poprzez zabawę.

Nie byłoby podsumowania działań, gdyby nie było podkreślenia udziału wielu osób w projektowych przedsięwzięciach. Marek Lewandowski, dyrektor Hospicjum, i pan Tadeusz Iżykowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, wręczyli uczestnikom projektu, dzięki którym polsko-niemieckie przedsięwzięcie zostało zrealizowane, upominki książkowe. Wyjątkiem był upominek dla pani Sabine Bandekow, która otrzymała porcelanowego anioła wraz z życzeniami, by jej anioł stróż czuwał nad nią w prowadzeniu niełatwego przedsięwzięcia, którego jest praktycznie jednoosobową spiritus movens, napotykając przy tym na niemałe i różnorodne problemy. Pozostałe upominki otrzymali: pan Andrzej Kunt, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą – za to, że chciało (i chce) mu się chcieć wspomagać działania gorzowskiej placówki hospicyjnej, w tym w ramach projektu sieciowego; pani Agnieszka Żurawska-Tatała – kierownik Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej – za aktywna pomoc w opracowaniu projektu i współdziałaniu podczas jego realizacji; pani Monika Koropczuk – za największy wkład w realizacje poszczególnych działań; pani Joanna Strzelecka – za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu seminariów radzenia sobie w trudnych sytuacjach; pani Teresa Hornicka – za czuwanie nad strona finansowa przedsięwzięcia; pani Irena Spała – za pomoc w realizacji poszczególnych działań oraz pani Agnieszka Bollmann – za profesjonalne i nieocenione w powszechnym odczuciu, dokonywanie tłumaczeń podczas wszystkich spotkań w ramach projektu.

Istotnym elementem spotkania była też (smaczna) obiado-kolacja a także ubogacenie spotkania przez duet wokalno-instrumentalny panów Romana i Marka Konarskich, przy muzyce którego zabawa taneczna trwała aż do północy.

Był ongiś (grudzień 2010) czas początku i był czas końca (grudzień 2011), bo „wszystko ma swój czas” (Księga Koheleta 3,2).

Model obejmować będzie kompleksową analizę sytuacji prawnej możliwości podejmowania pracy przez polskie pielęgniarki na niemieckim rynku pracy. Aktualnie jest to bardzo problematyczna i niejasna sytuacja dla obu stron.

Dlatego też w ramach opracowania zostanie opracowany praktyczny przewodnik dla poszukujących pracy w niemieckiej służbie zdrowa obejmujący również wymagane dokumenty, które są niezbędne do złożenia aplikacji o pracę. Będzie to swoiste kompendium wiedzy dla pielęgniarek.

Warsztaty poświęcone będą rozwojowi umiejętności manualnych podopiecznych ośrodków z Polski i z Niemiec. Połączone będą z festynem jesiennym. Festyn ten jest cykliczną imprezą polsko-niemiecka organizowana dla podopiecznych oraz wszystkich przyjaciół ośrodka z Polski i Niemiec. Jest to forma podziękowania za ofiarną współpracę i zaangażowanie w rozwój kontaktów polsko-niemieckich.

środa, 03 lipiec 2013 00:13

Akcja promocyjna projektu w Gorzowie

Działania mające na celu promocję projektu, współpracy polsko-niemieckiej i idei wspierania ludzi chorych oraz ich rodzin, która odbędzie się we wrześniu 2011 roku w Gorzowie Wlkp. Planuje się stworzenie wystawy o tematyce związanej z projektem, która będzie w pierwszym etapie prezentowana w Gorzowie, a następnie przewieziona do niemieckich parterów.

 

środa, 03 lipiec 2013 00:13

Prezentacja prac projektu oraz koncert

Prezentacja po III kwartałach prac projektu sieciowego dla szerokiej rzeszy odbiorców z terenu Euroregionu połączona z koncertem dla współpracowników, wolontariuszy i przyjaciół projektu, którzy udzielili wszelkiego rodzaju wsparcia. Spotkanie odbędzie się 22 października w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

środa, 03 lipiec 2013 00:12

Portal internetowy projektu

Strona internetowa i jej zakładki, mają na celu dokumentację wszystkich działań, a zarazem przekazywanie informacji, tworzenie galerii zdjęć i publikacji dotyczących projektu itp.

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top