program regionalny europa

Admin

Admin

Osoby prawne:

 1. Kupiec Gorzowski Sp. z o. o.
 2. "MADEX" Sp. z o. o.
 3. "REDBUD" Sp. z o. o.

 

Osoby fizyczne:

 1. Anusiak Patrycjusz
 2. Bernat Włodzimierz
 3. Błażejczak Roman
 4. Błażejczyk Andrzej
 5. Borkowski Filip
 6. Brzeziński Piotr
 7. Budziński Mariusz
 8. Bździon Kamil
 9. Charęza Józef
 10. Chełpa Mieczysław
 11. Chojnacki Tomasz
 12. Chyczewski Janusz
 13. Ciećka Krystyna
 14. Ciesielska Katarzyna
 15. Cisiuk Grzegorz
 16. Combrzyńska Jolanta
 17. Czajkowska Dorota
 18. Czepułkowski Zdzisław
 19. Ćwiklińska Grażyna
 20. Daczek Jarosław
 21. Darul Maciej
 22. Dąbrowski Rafał
 23. Domagała Małgorzata
 24. Domański Sylwester
 25. Domaszewicz Łukasz
 26. Dominiak Ewa
 27. Dudziak Paweł
 28. Duk Arkadiusz
 29. Dylawerska Julita
 30. Dziemidowicz Marcin
 31. Dzierzba Grzegorz
 32. Fałat Leszek
 33. Filipowski Rafał
 34. Fleszer Grzegorz
 35. Florczak Paweł
 36. Gadomska Ewa
 37. Gawlik Paweł
 38. Gieremek Paweł
 39. Giezek Robert
 40. Giniewska Marta
 41. Głąbicka Marta
 42. Godzik Jarosław
 43. Gogler Agnieszka
 44. Gondek Jarosław
 45. Goździalski Karol
 46. Górski Piotr
 47. Graczkowski Marek
 48. Grygorczyn Mirosław
 49. Gryzm Marcin
 50. Guszkowski Marek
 51. Guzowski Remigiusz
 52. Guźniczak Krzysztof
 53. Hawliczek Paweł
 54. Ignaczak Marika
 55. Janiak Magdalena
 56. Jaszczyszyn Krzysztof
 57. Jasiński Krystian
 58. Jaworski Marek
 59. Jelińska Monika
 60. Jordan Marek
 61. Kacprzak Marcin
 62. Kaczmarek Tomasz
 63. Kaczorowski Paweł
 64. Karolewicz Jan
 65. Kawalec Paweł
 66. Kiryk Paweł
 67. Kochanowski Krzysztof
 68. Korczala Paweł
 69. Korzec Dariusz
 70. Korzeniewski Mariusz
 71. Kowal Radosław
 72. Kowalczyk Waldemar
 73. Kozieł Arkadiusz
 74. Kożuszek Agata
 75. Krekora Mateusz
 76. Krajnik Anna
 77. Krauza Marek
 78. Krawczyk Jolanta
 79. Krysiński Mariusz
 80. Kubara Krystian
 81. Kuczyński Szymon
 82. Kula Anna
 83. Kuza Mariusz
 84. Kwaszyńska Aleksandra
 85. Latala Sylwia
 86. Lentka Stanisława
 87. Leszczyński Piotr
 88. Lewandowska Anna
 89. Lewandowska Maria
 90. Lewandowski Łukasz
 91. Lichwa Krzysztof
 92. Linkiewicz Robert
 93. Lotko Elżbieta
 94. Ludkiewicz Damian
 95. Luszawski Tomasz
 96. Maciejewski Mirosław
 97. Machnicki Tomasz
 98. Maczuga Łukasz
 99. Madej Łukasz
 100. Magda Monika
 101. Maj Małgorzata
 102. Masewicz Kacper
 103. Matcik Mariusz
 104. Matkowski Roman
 105. Matuszewski Patryk
 106. Meter Bogusław
 107. Micał Grzegorz
 108. Michlewicz Jacek
 109. Mytkowska Barbara
 110. Napierała Remigiusz
 111. Nieroda Michał
 112. Nowak Rafał
 113. Nowak Zbigniew
 114. Nowokuńska-Nurek Wiesława
 115. Osowski Patryk
 116. Oszywa Liliana
 117. Owsian Maciej
 118. Paluch Łukasz
 119. Pałczyński Szymon
 120. Pasda Patryk
 121. Pawlak Krystian
 122. Pawłowski Patrycjusz
 123. Pawul Adam
 124. Pikulik Tomasz
 125. Piskorz Alan
 126. Piwowarczyk Krzysztof
 127. Plajzer Magda
 128. Pławski Ryszard
 129. Płuciennik Iwona
 130. Probański Przemysław
 131. Prokopiak Tadeusz
 132. Przyszlak Konrad
 133. Rekut Anna
 134. Rodecki Marcin
 135. Rohoziński Bogdan
 136. Rojek Bożena
 137. Ruda Michał
 138. Rudecki Piotr
 139. Rusakiewicz Waldemar
 140. Rutkowski Roman
 141. Rychterski Andrzej
 142. Rychterski Zbigniew
 143. Rytel Marek
 144. Sala Andrzej
 145. Salczyńska Wioletta
 146. Sawicki Kamil
 147. Sienkiewicz Damian
 148. Siwiec Igor
 149. Skórka Stanisław
 150. Słomczewski Bogumił
 151. Sobolski Sławomir
 152. Socha Damian
 153. Sokołowski Mateusz
 154. Sokołowski Robert
 155. Solarczyk Krystyna
 156. Sopiński Paweł
 157. Spychaj Joanna
 158. Srokowski Zdzisław
 159. Stojanowska Aleksandra
 160. Swędra Radosław
 161. Swędra Roman
 162. Szachnowski Daniel
 163. Szalast Paweł
 164. Szawlińska Anna
 165. Szczepanik Michał
 166. Szczęsny Mariusz
 167. Szmajewska Krystyna
 168. Szyfer Dominika
 169. Świerczyński Wojciech
 170. Świerzyński Mariusz
 171. Tarazewicz Mariusz
 172. Tatara Marek
 173. Tatara Monika
 174. Tkaczyk Łukasz
 175. Toffel Andrzej
 176. Tomaszewski Jacek
 177. Turowska Agnieszka
 178. Tutka Andrzej
 179. Tutro Paweł
 180. Tymecka Anna
 181. Urban Andrzej
 182. Urbanowicz Franciszek
 183. Walczyński Andrzej
 184. Walicki Tomasz
 185. Warloch Arkadiusz
 186. Wasiluk Sławomir
 187. Waszewski Tomasz
 188. Wawer - Downar Beata
 189. Wawrzkiewicz Barbara
 190. Wąsowicz Elżbieta
 191. Wąsowicz Janina
 192. Wąsiel Paweł
 193. Więckowska Urszula
 194. Wiśniewska Jadwiga
 195. Wolończyk Piotr
 196. Woźniak Cezary
 197. Wójcik Dominik 
 198. Wójcik Rafał
 199. Wrembel Michał
 200. Wróblewski Rafał
 201. Zapała Kryspina
 202. Zaremba Patryk
 203. Zgryźniak Zofia
 204. Zielińscy Dorota i Grzegorz
 205. Zieliński Tomasz
 206. Ziętek Paweł
 207. Żarski Mateusz

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ MEDYCZNĄ

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM DOMOWEGO

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO DZIECKA OPIEKĄ MEDYCZNĄ

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH

HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

środa, 03 lipiec 2013 00:00

Zasady przyjęcia

ZASADY OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ MEDYCZNĄ
PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM STACJONARNEGO

ZARZĄDZENIE NR 11/2019DYREKTORA HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMz dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zasad prowadzenia w Hospicjum wypożyczalni sprzętu medycznego


Na podstawie §7 ust. 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zarządza się, co następuje.

§1. Wprowadza się zasady prowadzenia w Hospicjum Św. Kamila, zwanego dalej Hospicjum, wypożyczalni sprzętu medycznego.

§2. 1. Wypożyczaniu za kaucją podlega sprzęt wymieniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 1, zawiera także wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1.

§3. 1. Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie sprzętu medycznego, zwanego dalej sprzętem, właściwe jego oznakowanie a także za właściwy stan pomieszczenia magazynowego, służącego do przechowywania sprzętu, jest pracownik techniczny-kierowca.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, dokonuje uzgodnienia z osobą wypożyczającą, zwaną dalej biorącym, rodzaj sprzętu, który chce wypożyczyć biorący, wpisując w części A formularza, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, nr inwentarzowy i nr seryjny sprzętu, o ile tak numer umieścił jego producent.

3. Wypełniony formularz, pracownik, o którym mowa w ust. 1, przekazuje pracownikowi właściwemu do spraw kadrowych.

§4. 1. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się tylko po podpisaniu umowy użyczenia przez osobę wypożyczającą i pracownika właściwego do spraw kadrowych, który wcześniej przygotowuje treść umowy.

2. Treść umowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5. 1. Po podpisaniu umowy użyczenia, o której jest mowa w §3, biorący dokonuje wpłaty kaucji w kasie Hospicjum.

2. Kasjer wydaje biorącemu kwit KP, na którym umieszcza numer umowy, o której mowa w §3.

§6. 1. Wydania sprzętu biorącemu dokonuje pracownik, o którym mowa w §4 ust. 1, po okazaniu mu przez biorącego kwitu KP.

2. Biorący potwierdza odbiór sprzętu własnoręcznym podpisem w części A formularza, o którym mowa w §3 ust. 2.

§7. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie wypożyczalni prowadzi rejestr wypożyczeń sprzętu medycznego Hospicjum Św. Kamila. Rejestr zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) adres biorącego;

3) nr dowodu osobistego, organ wydający;

4) nr telefonu;

5) nazwa sprzętu;

6) nr inwentarzowy/nr seryjny;

7) czas obowiązywania umowy.

§8. Środki pochodzące z kaucji przechowywane są na koncie księgowym: kaucje.

§9. 1. Zwrot wypożyczonego sprzętu dokonywany jest w miejscu jego wypożyczenia.

2. Pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię dokonuje oceny stanu technicznego zwracanego sprzętu i wypełnia część B formularza, o którym mowa w §3 ust.2 niniejszej umowy. Wypełniony formularz przekazuje następnie kasjerowi, o którym mowa w §5 ust. 2.

3. W przypadku, gdy sprzęt zostaje oddawany w stanie technicznym dobrym, kasjer dokonuje zwrotu kaucji biorącemu, wystawiając dokument KW.

4. W przypadku, gdy sprzęt oddawany jest w złym stanie technicznym, biorący podpisuje w części B formularza, o którym mowa w §3 ust.2, oświadczenie o zgodności zapisów z wykazem usterek , wpisanych przez pracownika, o którym mowa w §3 ust. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kaucja biorącemu nie jest wypłacana.

§10. Pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię przekazuje do naprawy uszkodzony sprzęt, o którym mowa w §9 ust. 4.

§11. Pracownik Działu Księgowości dokonuje, na podstawie faktury za naprawę uszkodzonego sprzętu, oceny wysokości kosztów naprawy i w przypadku, gdy środki z kaucji okażą się niewystarczające do pokrycia szkody, inicjuje środki prawne służące do odzyskania poniesionych nakładów.

§12. W przypadku przekroczenia przez biorącego terminu obowiązywania umowy, pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię podejmuje kroki w celu doprowadzenia – w zależności od okoliczności faktycznych – do zwrotu sprzętu lub przedłużenia umowy.

§13. Główny księgowy Hospicjum odpowiada za nadzór nad realizacją zapisów niniejszego zarządzenia.

§14. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie zasad prowadzenia w Hospicjum wypożyczalni sprzętu medycznego.

§15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

L. p.

Nazwa sprzętu medycznego

Wysokość kaucji (w zł)

1

Łóżko

300

2

Wózek inwalidzki, chodzik

150

 3

 Balkonik

 100

 4

 Laska, kule

50 

 5

 Krzesło WC, taboret pod prysznic, krzesło do wanny

 30WYKAZ CHORÓB KWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

 

R E G U L A M I N

UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DZIALE FIZJOTERAPII

 HOSPICJUM  ŚW.  KAMILA

wtorek, 02 lipiec 2013 23:58

Regulamin Działu Pobytu Dziennego

Regulamin Działu Pobytu Dziennego (DPD)
przy Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

wtorek, 02 lipiec 2013 23:54

Cennik usług

 Obowiązuje od 16.10.2019 r.

Kod

Rodzaj zabiegu

Cena

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

1.

Diadynamik

7 zł.

2.

Tens

7 zł.

3.

Interdyn

7 zł.

4.

Jonoforeza

7 zł.

5.

Elektrostymulacja

7 zł.

6.

Galwanizacja

7 zł.

7.

Prądy Kotza

7 zł.

8.

Sollux (filtr niebieski, filtr czerwony)

5 zł.

9.

Laser skaner

9 zł.

10.

Laser punktowy

12 zł.

11.

Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu (jedna okolica ciała- ok. 3 min)

10 zł.

12.

Ultradźwięki, ultrafonoforeza

9 zł.

13.

Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (typu Terapuls)

9 zł.

14.

Impulsowe pole magnetczne niskiej częstotliwości (typu Magnetronik)

9 zł.

ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE (ĆWICZENIA RUCHOWE)

 

15.

Ćwiczenia czynne - 1 okolica ciała - 15 min.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia przy użyciu przyborów, ćwiczenia izometryczne, samowspomagane

 

7 zł.

16.

Ćwiczenia indywidualne przy udziale terapeuty - 1 staw - 15 min.

Ćwiczenia bierne, czynno- bierne, wspomagane, prowadzone, mobilizacje 

14 zł.

17.

Ćwiczenia indywidualne przy udziale terapeuty - 30min.

Kończyna górna lub kończyna dolna lub kończyn prawych lub kończyn lewych 

25 zł. 

18.

Ćwiczenia na materacu z asystą terapeuty - 30 min.

20 zł.

19.

Ćwiczenia ogólnousprawniające - 50 min.  

Rotor, rower stacjonarny, tensor, ćwiczenia przy drabinkach

30 zł.

20. Wyciąg lędźwiowy - 30 min. 25 zł.
21. Rower mechaniczny do ruchu biernego kończyn dolnych - 30 min. 25 zł.
22. Ćwiczenia indywidualne wg. metod neurofizjologicznych - 40 min. 40 zł. 
23. Inne formy usprawniania nie ujęte w cenniku 15 zł.

MASAŻ LECZNICZY SUCHY

24.

Masaż całego ciała (do 60 min.)

55 zł.

25.

Masaż całego kręgosłupa (do 30 min.)

30 zł.

26.

Masaż części kręgosłupa np. kark z obręczą barkową, odcinek szyjno-piersiowy, odcinek lędźwiowo-krzyżowy ( do 20 min.)

25 zł.

27.

Masaż części ciała np. twarz, kończyna górna, kończyna dolna, brzuch, pośladki, klatka piersiowa (do 15 min.)

20 zł.

28.

Masaż limfatyczny kończyny (do 45 min.)

45 zł.

29.

Wizyta fizjoterapeutyczna.

25 zł

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top